Camping och allemansrätten

Det har nog inte gått många förbi att Sverige har speciella regler hur man får bete sig i naturen och som går under namnet Allemansrätten. De flesta vet nog att detta också betyder att man får campa en natt på någon annans mark utan tillstånd. Men den som läser lite noggrannare om vad allemansrätten innebär kan hitta flera saker som gör att man kan känna sig ännu friare när man campar och vandrar omkring i naturen, men kanske också några saker som får en att tänka till lite extra när en campar nästa gång.

Främst gäller det begreppen tomt och privat mark. Detta är två olika saker och de måste hållas isär, för denna skillnad har många implikationer. Tomten är det utrymme som hör till en fastighet, för en villa är den oftast större än för ett stall eller annan ekonomibyggnad eller för ett bostadshus. Exakt vad som tomten utgör, och om det ens finns någon exakt gräns mellan tomt och den privata marken, är inte klart, speciellt inte för besökaren, men 60-80 meter från huset brukar vara ganska säkert avstånd och man brukar ha en bra känsla över när man går in på någon annans tomt. Ett staket eller en häck kan vara en gräns, men det behöver inte vara det.

En privat tomt får man inte beträda för detta kan räknas som hemfridsbrott. Men på privat mark som inte är i ansluten till huset får vistas och övernatta en natt eller några nätter. I detta koncept ingår till exempel badbryggor. Du får bada från annans brygga så länge inte den är i anslutning till bostaden. En brygga på en sjötomt där tomten går fram till bryggan får inte användas. Om ägaren till bryggan kommer måste du lämna företräde, de har rätt att använda sin brygga i fred. Men du har annars all rätt att vistas där, oavsett vad denna person eller en skylt i närheten kanske säger eller skriker. Detta gäller dock inte skyltar som kommunen har godkänt och står bakom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *